Home

 

Fred Neerhoff was als gepromoveerd elektrotechnisch ingenieur en toegepast wiskundige jarenlang actief op het gebied van onderwijs en onderzoek aan verschillende universiteiten en hogescholen. Hij verrichtte wetenschappelijke publicaties over onderwerpen uit de mathematische fysica, de theorie van elektrische circuits en systeemtheorie. Verder studeerde hij enige jaren psychologie, was gekozen voorzitter van een personeels adviescommissie, vakbondsbestuurder en leidde verschillende onderwijs- en onderzoeksgroepen. Momenteel is hij met pensioen en een vrij gevestigd publicist. Nog onlangs verscheen van hem ‘De Erasmus-mythe, Een kritische beschouwing‘ bij uitgeverij Aspekt.

Mail